Các Dòng Sản Phẩm Sàn Nâng Kỹ Thuật

Type

Hình Ảnh

Kích Thước

Độ Cao

Số lượng dây cáp điện (dây VVF 2mm – 3 lõi)

Số lượng dây cáp LAN khả dụng (Cáp UTP CAT6 0.5mm-4P)

40mm

9 Cables /rãnh

33 Cables /rãnh

29mm

9 Cables /rãnh

22 Cables /rãnh

40mm

9 Cables /rãnh

33 Cables /rãnh

Phụ Kiện Tùy Biến

parts01_s

Tấm sàn mép tường

parts02_s

Feed-in Mat 40, 29

parts03_s

Feed-in Mat 40N, 29N

parts04_s

Feed-in Box 40, 29

parts05_s

Feed-in Channel

parts06_s

Ramp 40

parts08_s

Long Ramp 40

parts07_s

Ramp 29

parts09_s

Long Ramp 29

parts11_s

Nosing 29

parts10_s

Nosing 40

parts12_s

Socket Box