EMKA

Thành lập từ năm 1932 từ một doanh nghiệp nhỏ, EMKA đã phát triển dần thành một công ty toàn cầu với hệ thống các nhà máy sản xuất và phân phối trên toàn thế giới. Quá trình phát triển vượt bậc từ năm 1973 đã đưa EMKA trở thành một trong những nhà sản xuất hàng đầu với những giải pháp toàn diện…EMKA đang ngày càng phát triển và trở thành nhà sản xuất hàng đầu trong việc thiết kế và lắp đặt tủ bản điện, pa-nô hay các hệ thống mô-đun đóng…


NHÀ MÁY SẢN XUẤT
Velbert, Germany
Wuppertal, Germany
Bourré, France
Henriville, France
Gorazde, Bosnia
Tianjin, China
Birmingham, United Kingdom
Arnedo, Spain


CÁC DÒNG SẢN PHẨM